نویسنده = ارمکی، تقی آزاد
تعداد مقالات: 13
1. رابطه ارزش‏های سنتی و مدرن در سطوح خرد و کلان

دوره 30، شماره 0، اردیبهشت 1386

تقی آزاد ارمکی؛ امیر ملکی


2. سوژه و قدرت: تحلیل چگونگی شکل گیری ذهنیت در مطالعات فرهنگی

دوره 27، شماره 27، فروردین 1385

تقی آزاد ارمکی؛ محمد رضایی


3. ادبیات داستاانی و سرنوشت جامعه شناسی در ایران

دوره 3، شماره 23، شهریور 1383

تقی آزاد ارمکی؛ شهرام پرستش


4. هر منوتیک بازسازی یا گفتگو

دوره 1، شماره 21، مهر 1382

تقی آزاد ارمکی؛ هاله لاجوردی


5. سخن مدیر مسئول

دوره 19، شماره 19، تیر 1381

تقی آزاد ارمکی


6. فوتبال: پارادوکس نوسازی

دوره 19، شماره 19، تیر 1381

تقی آزاد ارمکی


7. وضعیت پیوستاری تغییرات فرهنگی در ایران

دوره 18، شماره 18، دی 1380

اصغر عسکری خانقاه؛ تقی آزاد ارمکی


9. گزارش علمی بررسی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا 1376 – 1340

دوره 15، شماره 15، تیر 1379

تقی آزاد ارمکی؛ طاهره خزاعی؛ مهناز زند؛ فرشته خرسندیار


13. پارادایم و جامعه شناسی

دوره 3، شماره 0، فروردین 1372

تقی آزاد ارمکی