نویسنده = نایبی، هوشنگ
تعداد مقالات: 3
1. تحصیلات، رسانه‏ها و آگاهی‏ها

دوره 5، شماره 0، مرداد 1387

هوشنگ نایبی؛ علی رضا دهقان؛ سعید معید فر


3. تبیین قشربندی اجتماعی

دوره 20، شماره 0، آذر 1381

هوشنگ نایبی؛ حمید عبداللهیان