نویسنده = جمشیدیها، غلامرضا
تعداد مقالات: 5
2. تعلقات اجتماعی و اثرات آن بر بازگشت مهاجرین افغانی

دوره 3، شماره 23، شهریور 1383

غلامرضا جمشیدیها؛ موسی عنبری


5. پژوهشی در چگونگی تفسیر مقدمه ابن خلدون

دوره 12، شماره 12، مهر 1377

غلامرضا جمشیدیها