نویسنده = عبداللهی، محمد
تعداد مقالات: 3
1. هویت جمعی غالب کردها در کشورهای ایران و عراق

دوره 17، شماره 36، تیر 1389

محمد عبداللهی؛ امید قادر زاده


3. ترویج و توسعه کشاورزی در ایران

دوره 1، شماره 21، مهر 1382

محمد عبداللهی