نویسنده = ملکی، امیر
تعداد مقالات: 2
1. رابطه ارزش‏های سنتی و مدرن در سطوح خرد و کلان

دوره 30، شماره 0، اردیبهشت 1386

تقی آزاد ارمکی؛ امیر ملکی