نویسنده = سلامی، غلامحیدر ابراهیمبای
تعداد مقالات: 2
1. مناسبات دولت و جامعه از دیدگاه جامعه‏شناسی

دوره 30، شماره 0، اردیبهشت 1386

غلامحیدر ابراهیمبای سلامی


2. بازگشت به دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی

دوره 25، شماره 25، فروردین 1384

رحمت الله صدیق سروستانی؛ غلامحیدر ابراهیمبای سلامی