نویسنده = فرجی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. روایت شناسی: موارد خاصی از بازاندیشی خویشتن زنانه در ایران

دوره 27، شماره 27، فروردین 1385

حمید عبداللهیان؛ نفیسه حمیدی؛ مهدی فرجی


2. عرفی شدن و زندگی روزمره

دوره 1، شماره 21، مهر 1382

عباس وریج کاظمی؛ مهدی فرجی