نویسنده = ودادهیر، ابوعلی
تعداد مقالات: 1
1. جامعه‏شناسی علم فنآوری : تأملی بر تحولات اخیر جامعه‏شناسی علم

دوره 31، شماره 1، دی 1386

محمود قاضی طباطبایی؛ ابوعلی ودادهیر