نویسنده = معصوم، مجتبی قدیر
تعداد مقالات: 1
1. سنجش و تحلیل سطوح توسعه یافتگی شهرها و شهرستانهای استان گلستان

دوره 3، شماره 23، شهریور 1383

مجتبی قدیر معصوم؛ کیومرث حبیبی