نویسنده = ساروخانی، باقر
تعداد مقالات: 3
1. اقناع غایت ارتباطات

دوره 3، شماره 23، شهریور 1383

باقر ساروخانی


2. پانل،جداول تبدیل و احتمالات تغییر

دوره 3، شماره 0، فروردین 1372

باقر ساروخانی


3. مدل های علی

دوره 2، شماره 0، تیر 1370

باقر ساروخانی