نویسنده = سینایی، دکتر وحید
تعداد مقالات: 1
1. کثرت گرایی فرهنگی در عصر جهانی شدن و تحول فرهنگ سیاسی نخبگان در ایران

دوره 25، شماره 25، فروردین 1384

دکتر وحید سینایی؛ غلامرضا ابراهیم آبادی