نویسنده = دغاقله، عقیل
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تأثیر اجتماعی توسعه صنعتی در منطقه عسلویه

دوره 16، شماره 1، شهریور 1387

سیدامیر طالبیان؛ محمد فاضلی؛ عقیل دغاقله