نویسنده = قادر زاده، امید
تعداد مقالات: 1
1. هویت جمعی غالب کردها در کشورهای ایران و عراق

دوره 17، شماره 36، تیر 1389

محمد عبداللهی؛ امید قادر زاده