نویسنده = طوبی، ژاکلین رودلف
تعداد مقالات: 1
1. تعریف نظام گسختگی اجتماعی

دوره 3، شماره 0، دی 1356

ژاکلین رودلف طوبی؛ قمر پیله ور