نویسنده = بابایی، یحیی علی
تعداد مقالات: 2
1. دورکیم، خودکشی و مذهب

دوره 29، شماره 0، بهمن 1385

یحیی علی بابایی


2. آیا دین یک نهاد اجتماعی است؟

دوره 13، شماره 13، تیر 1378

یحیی علی بابایی