نویسنده = حمیدی، نفیسه
تعداد مقالات: 2
1. زنان سرپرست خانوار و آسیب‏های اجتماعی

دوره 15، شماره 2، شهریور 1387

سعید معیدفر؛ نفیسه حمیدی


2. روایت شناسی: موارد خاصی از بازاندیشی خویشتن زنانه در ایران

دوره 27، شماره 27، فروردین 1385

حمید عبداللهیان؛ نفیسه حمیدی؛ مهدی فرجی