نویسنده = هاشمی، سیدضیاء
تعداد مقالات: 1
1. تعارض نفع فردی و نفع جمعی (دوراهی اجتماعی) و عوامل موثر بر آن

دوره 26، شماره 26، دی 1384

محمدرضا جوادی یگانه؛ سیدضیاء هاشمی