نویسنده = عباس کاظمی
تعداد مقالات: 3
1. گونه شناسی هیئت های زنانه در تهران

دوره 17، شماره 36، تیر 1389

ابراهیم فیاض؛ عباس کاظمی؛ مژگان دستوری


3. رویکردهای نظری خرید : از جامعه شناسی تا مطالعات فرهنگی

دوره 25، شماره 25، فروردین 1384

یوسف اباذری؛ عباس کاظمی