نویسنده = میرزایی، محمد
تعداد مقالات: 4
1. تغییرات نظری و مفهومی در نظریات جمعیت شناسی و توسعه روستایی

دوره 25، شماره 25، فروردین 1384

محمد میرزایی؛ منصور وثوقی؛ محسن ابراهیم پور


4. به یاد آلفرد سووی

دوره 3، شماره 0، فروردین 1372

ناتان کی فیتز؛ محمد میرزایی