نویسنده = چیتامبار، جی. بی
تعداد مقالات: 1
1. معرفی کتاب مقدمه ای بر جامعه شناسی

دوره 7، شماره 7، دی 1373

جی. بی. چیتامبار؛ مصطفی ازکیا؛ سیدمجید حسینی زاد؛ احمد حجاریان