نویسنده = روآلن، رالف گریلو ،
تعداد مقالات: 1
1. مردم شناسی کاربردی و استعمار

دوره 11، شماره 11، تیر 1377

رالف گریلو ، روآلن؛ نعمت الله فاضلی