نویسنده = افسرکشمیری، بیژن
تعداد مقالات: 2
1. بازارهای هفتگی روستایی در شمال ایران

دوره 3، شماره 0، فروردین 1372

بیژن افسرکشمیری


2. نقد کتاب عشایر مرکزی ایران

دوره 2، شماره 0، تیر 1370

بیژن افسرکشمیری؛ جواد صفی نژاد