نویسنده = فر، ترجمه: جلال الدین رفیع
تعداد مقالات: 1
1. تأملی درباره هنر غارها

دوره 2، شماره 0، تیر 1370

آندره لوروا – گوران؛ ترجمه: جلال الدین رفیع فر