نویسنده = ارمکی، دکتر تقی آزاد
تعداد مقالات: 3
1. تلوزیون در ایران: ابزار توسعه یا نمادساز

دوره 14، شماره 14، دی 1378

دکتر تقی آزاد ارمکی


2. گفتگو/ استاد رندال کالینز

دوره 14، شماره 14، دی 1378

دکتر تقی آزاد ارمکی


3. گفتگویی با استاد ریتزر

دوره 13، شماره 13، تیر 1378

دکتر تقی آزاد ارمکی