نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، قربانعلی بررسی عوامل مؤثر بر فعالیت پژوهشی اعضای هیأت علمی [دوره 14، شماره 14، 1378]
 • ارمکی، دکتر تقی آزاد تلوزیون در ایران: ابزار توسعه یا نمادساز [دوره 14، شماره 14، 1378]
 • ارمکی، دکتر تقی آزاد گفتگو/ استاد رندال کالینز [دوره 14، شماره 14، 1378]
 • اصلاحی، حسین نقد و بررسی کتاب نظامهای بهره برداری مطالعه تطبیقی نظامهای بهره برداری کشاورزی و ارزشیابی عملکرد آنها به منظور شناخت انواع ویژگیهای نظامهای بهره برداری بهینه و مناسب درایران [دوره 14، شماره 14، 1378]
 • امانی، مهدی موفقیت در سوادآموزی بزرگسالان‘ در ایران‘ بعد از انقلاب اسلامی (برخی جنبه های جمعیت شناختی) [دوره 14، شماره 14، 1378]

ب

 • برومند، مهرداد معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی [دوره 14، شماره 14، 1378]

پ

 • پور، دکتر شهلا کاظمی الگویی در تعیین پایگاه اجتماعی – اقتصادی افراد و سنجش تحرک اجتماعی [دوره 14، شماره 14، 1378]

ش

 • شکوری، دکتر علی بنیانها و چالشهای رشد و پایداری تعاونیها در کشورهای پیشرفته صنعتی [دوره 14، شماره 14، 1378]

ص

 • صالحی، صادق بررسی عوامل مؤثر بر فعالیت پژوهشی اعضای هیأت علمی [دوره 14، شماره 14، 1378]

ط

ک

 • کوششی، مجید بازنگری درروش نسبت P/F برای برآورد باروری در حال تغییر [دوره 14، شماره 14، 1378]
 • کوهستانی، پویا معرفی کتاب کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبان فارسی [دوره 14، شماره 14، 1378]

م