نویسنده = ناطق‏پور، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. شکل‏گیری سرمایه اجتماعی و فراتحلیل عوامل موثر بر آن

دوره 28، شماره 2، آذر 1385

محمدجواد ناطق‏پور؛ سیداحمد فیروزآبادی